Đề nghị đổi 3 suất dưỡng lão lấy máy bay bỏ hoang ở Nội Bài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL