Đề nghị kiểm tra, xử lý doanh nghiệp ở Hải Phòng ăn cắp gần 25 tỷ đồng tiền điện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL