Đề nghị thăng cấp bậc hàm cho trung úy công an tử nạn khi truy bắt nhóm trộm xe - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL