Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc cùng người dân dọn dẹp sau lũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL