Để phòng dịch bệnh, nhà hàng ở Hồng Kông đặt tấm ngăn trên bàn ăn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL