Đề xuất "người gây ô nhiễm phải trả tiền": Ai sẽ giám sát và “cầm cân nảy mực” việc định lượng rác thải để thu tiền? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL