Đề xuất tiếp tục thu hồi phần đất còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL