Trúc Nhân nhắc tên Hà Hồ, "Thánh cô cô bóc" trong Đêm hội chân dài 10 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL