Đến nhà dân xin lỗi, cấp lại miễn phí các CMND bị trùng số - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL