Đi ngược chiều, cô gái nhận hình phạt từ CSGT: Chép phạt kín trang giấy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL