Đi viếng đám tang, 53 cán bộ nhân viên bệnh viện huyện Bình Chánh bị cách ly - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL