Địa điểm học đàn tranh TPHCM – truyền lửa âm nhạc dân tộc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL