Dịch COVID-19: Hình ảnh nước Pháp từ tắc nghẽn đến vắng lặng vì lệnh phong tỏa thứ 2 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL