Điểm đặc biệt của tình trang khẩn cấp ở Nhật Bản: Không phong tỏa, chỉ yêu cầu tự giác - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL