Diễm Hương, Khánh Thi chỉ trích Yanbi vì miệt thị dân đồng tính - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL