Diễn biến mới nhất vụ quản lý quán karaoke chém lìa tay khách ở Thái Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL