Diễn Châu - Nghệ An: Công ty TNHH Trung Toản thi công "cẩu thả" Trạm Y tế xã Diễn Nguyên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL