Điện Kremlin giải thích màn đập tay của ông Putin với Thái tử Arab tại Hội nghị G20 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL