Điện một giá cao nhất 2.889 đồng/Kwh: Có thực sự rẻ hơn giá bậc thang? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL