Điện mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL