Diễn viên Công Lý, nghệ sĩ chèo Thu Huyền được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL