Diễn viên hài Pháp bị phạt vì ủng hộ khủng bố Charlie Hebdo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL