Diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ xúc động sau khi vào viện thăm Mai Phương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL