Diễn viên Phương Oanh: "Khán giả ghét tôi tức là họ cũng quan tâm đến tôi"! - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL