Diễn viên Thanh Sơn giành 22 triệu đồng ở "Ai là triệu phú" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL