Điều đặc biệt tại ngôi trường chỉ có duy nhất một học sinh tới lớp sau khi mở cửa trở lại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL