Điều hòa mắc các loại “ bệnh” sau sẽ khiến phòng không đủ mát khi nóng cao điểm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL