Diệu Hương “Hoa hồng trên ngực trái” khẳng định không bỏ diễn xuất, là fan cứng của bóng đá Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL