Diệu Linh, Tường Linh khoe sắc “bất phân thắng bại” tại sự kiện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL