Điều tra đối tượng dùng súng bắn trưởng thôn giữa ban ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL