Điều tra vụ thanh niên bịt mặt, lạnh lùng rút súng bắn gục người đàn ông ở Thái Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL