Đỗ đại học, cao đẳng có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL