Đỗ Mỹ Linh ngồi xuồng cứu trợ, đi vào vùng nước lũ trao quà cho người dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL