Đoàn đại biểu Bộ Y tế tham dự Kỳ họp lần thứ 70 của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL