Đoạn đường chống ngập, hút 4000 lít nước chỉ trong hơn 1 phút - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL