‘Đoàn Thị Hương khá bình tĩnh và thoải mái trước khi ra tòa' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL