Đoan Trang: Học cùng lúc 2 trường đại học và câu chuyện giật giải Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2001 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL