Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm "bắt tay" với "ông lớn" thành lập công ty vốn nghìn tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL