Doanh nghiệp nước ngoài khảo sát dự án điện gió 1,5 tỷ USD trên biển Bình Định - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL