Doanh nghiệp Singapore nắm 49% cổ phần của công ty giữ thương hiệu Pin Con Thỏ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL