Doanh nhân Quảng Ninh chi 2 tỷ mua đồng hồ, điện thoại của ông Đoàn Ngọc Hải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL