Đôi bạn cùng tiến 6 năm trở thành thủ khoa cả nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL