Đội tuyển Việt Nam mệt mỏi, chờ 4 tiếng mới được nhập cảnh tại Philippines - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL