Donald Trump không đưa Nga vào danh sách ưu tiên của Lầu Năm Góc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL