Đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử, Mỹ đối mặt với thiệt hại lớn thế nào? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL