Đồng đội của Công Phượng mơ tái lập chiến tích tại Cần Thơ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL