Đồng hồ Patek Philippe, điện thoại Vertu của ông Đoàn Ngọc Hải bán làm từ thiện vẫn chưa có người mua - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL