Đông Nhi nguyện "bắc cầu trèo núi", thí sinh vẫn chọn Noo Phước Thịnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL