Động thổ và khánh thành nhiều công trình lớn tại Tây Bắc Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL