Đột kích cơ sở kinh doanh giải khát, phát hiện 11 người "phê" ma túy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL